Gospodarstwo rolne „Delta-Agro” położone jest w gminie Miłoradz (pow. malborski) i zajmuje powierzchnię blisko 1000 ha.

Gospodarstwo powstało w 1994 r. w wyniku zakupu od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa majątku po byłym państwowym gospodarstwie rolnym w Miłoradzu. Na przestrzeni lat gospodarstwo prowadzone przez Józefa Tymiec do 2012 r. zostało znacząco zmodernizowane zarówno przed względem posiadanego sprzętu, infrastruktury oraz stosownych technologii w uprawach i hodowli.

Obecnie gospodarstwo rolne „Delta-Agro” jest firmą rodzinną.

W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca (hodowla bydła mlecznego).